De Marcom Architect - Edward van den Bosch

Waarom bedrijfscoaching?

Waar staat De Marcom Architect – afgekort DMA – voor?
Dat staat voor de vormgeving van je marketingcommunicatie, intern en extern. Het heeft alles te maken met zowel marketing als communicatie. Een van de belangrijkste activiteiten van de diensten van De Marcom Architect is bedrijfscoaching. Ook wel ondernemerscoaching genoemd. Als bedrijfscoach stimuleer ik het ontwikkelproces van jouw onderneming. Ik ben een luisterend oor, stel de juiste vragen en zorg dat je het overzicht niet verliest.

 

Waarom heb ik er voor gekozen heb bedrijfscoaching professioneel in te zetten?
De ervaringen die ik in de afgelopen tien jaar heb opgedaan lieten mij zien dat hier vraag naar is. Het actief coachen van ondernemers, zowel startups, zelfstandige professionals als mkb-ondernemers werd erg gewaardeerd.

Bijna tien jaar geleden werd ik op een beurs benaderd door een bedrijfsadviseur van een microfinancier. Dat was Qredits die net van start was gegaan. We hadden een uitgebreid gesprek dat eindigde met de vraag of ik businesscoach zou willen worden voor een aantal van hun kredietnemers. De rest is geschiedenis…

Inmiddels vervul ik deze rol al ruim negen jaar. Vanwege de goede reacties en positieve resultaten ben ik ook bedrijfsadviseur geworden bij OndernemersKlankbord (OKB) in Oost-Brabant, landelijk aangestuurd vanuit Den Haag. Met dit verschil: OKB verstrekt geen kredieten, maar klankbordt wel met ondernemers die diverse organisatorische, marketingtechnische en vaak ook financiële vraagstukken hebben. Dit is zo’n dankbaar en vooral nuttig werk dat ik in 2018 besloten heb mij professioneel in te gaan zetten als bedrijfscoach. Daarmee is De Marcom Architect een feit. Je bent van harte welkom.